1. Higiena psychiczna za granicą i u nas - jej najbliższe powiązania i próby realizacji.
K. Dąbrowski. Wyd. Min. Opieki Społecznej, 1933.
2. Higiena psychiczna. Czasopismo pod red. dr O. Bielawskiego.
Wyd. w Kościanie, Sanatorium dla nerwowo i psychicznie chorych.
Komitet redakcyjny: prof. E. Artwiński, prof. S. Baley, prof. S. Błachowski, prof. S. Borowiecki, dr. M. Handelsman, doc. W. Łuniewski i inni, 1935-1938.
3. Biblioteka popularnonaukowa (11 pozycji).
Wyd. Instytut Higieny Psychicznej w Warszawie, 1936-1939.
4. Instytut Higieny Psychicznej.
K. Dąbrowski. Wyd. Koło Przyjaciół Instytutu Higieny Psychicznej w Warszawie, 1937.
5. Kwestionariusz neurotyczny. K. Dąbrowski. Wyd. Instytut Higieny Psychicznej w Warszawie, 1938.
6. Biuletyn Instytutu Higieny Psychicznej.
Kwartalnik pod. K. Dąbrowskiego. Wyd. Instytut Higieny Psychicznej, 1938-1939.
7. Wychowanie w grupie. Miesięcznik pod red. Ireny Chmieleńskiej i Zofii Derwisz. Wyd. Koło Przyjaciół Instytutu Higieny Psychicznej 1938-1939.
8. Biblioteka popularna dla rodziców i wychowawców (10 pozycji).
Wyd. Koło Przyjaciół Instytutu Higieny Psychicznej w Warszawie, 1938-1939.
9. Biblioteka popularna dla rodziców i wychowawców (8 pozycji).
Państwowy Instytut Higieny Psychicznej, 1946.
10. Zdrowie Psychiczne. Kwartalnik, Państwowy Instytut Higieny Psychicznej, 1945-1948, 1959.
11. Biblioteka popularnonaukowa (4 pozycji).
Państwowy Instytut Higieny Psychicznej w Warszawie, 1947-1948.
12. Biblioteka Odbitkowa "Zdrowie psychiczne" (8 pozycji).
Państwowy Instytut Higieny Psychicznej w Warszawie, 1947-1948.
13. Umysł który sam siebie odnalazł.
C. W. Beers. Państwowy Instytut Higieny Psychicznej w Warszawie, 1948. Tłum. Jarosiński.
14. Psychologia i Higiena Psychiczna Pracy.
Kwartalnik, Państwowy Instytut Higieny Psychicznej w Warszawie, 1948.
15. Organizacja i wychowanie w domu dziecka.
Z. Zbyszewska. Państwowy Instytut Higieny Psychicznej w Warszawie, 1949.
16. Czynniki ludzkie w procesie produkcji. M. Łęgowska, 1965.
17. Współzarządznie i współodpowiedzialność. S. Łypacewicz, 1965.
18. Niektóre problemy psychohigieny pracy w przemyśle. W. Sobczyk, A. Tyrzyński, 1966.
19. Metoda Rorschacha. Wydanie I, 1967.
Podręcznik do metody Rorschacha. Wydanie II, M. Grzywak-Kaczyńska, 1978.
20. Terapeutyczne oddziaływanie szkół zawodowych na więźniów. M. D. Pełka-Sługocka, 1969.
21. Wprowadzenie do skali inteligencji D. Wechslera dla dzieci od5 do 15 lat. J. Kostrzewski, 1970.
22. Problemy psychoterapii, t. I, II, III. Praca zbiorowa pod redakcją M. Grzywak-Kaczyńskiej, E. Węgrzynowicz.
23. Pasja rozwoju. K. Dąbrowski, 1982.
24. Człowiek wobec siebie i wobec innego. M. Szyszkowska, 1979.
25. Podręcznik do testu Bender-Koppitz. M. Chojnowski, M. Kostrzewski.
26. Dwie diagnozy. K. Dąbrowski, 1974.
27. Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie. K. Dąbrowski, 1974.
28. Skala inteligencji dla dzieci w wieku 5 do 15 lat. D. Wechsler, WISK 1949-1981. Oprac. Jaworska.
29. Instrukcja do skali inteligencji dla dzieci. Oprac. J. Kostrzewski.
30. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych.
T. Danielewicz, A. Koźmińska, J. Magnuska, wyd. I 1974, wyd. II 1981.
31. Pomoce terapeutyczne. T. Danielewicz, cz. I, II, III, IV.
32. Osobowość i jej kształtowanie przez dezintegrację pozytywną. K. Dąbrowski, 1975, 1984.
33. Funkcje i struktura emocjonalna osobowości. K. Dąbrowski, 1984.
34. Od witalności do duchowości. Wybór i redakcja całości Jacek Santorski, Jan Peche, 1984.
35. Nowe strategie i techniki pomocy psychologicznej. Wybór i redakcja Jacek Santorski, 1984.
36. Metoda Rorschacha w schizofrenii. J. Szafraniec, 1985.
37. Podręcznik do testu Kolorów Maxa Luschera, K. Dąb, A. Kottas, 1988.
38. System wartości i zdrowie psychiczne, Pr. Zbiorowa pod red. B. Hołysta, 1990.
39. Perceptanaliza, A. Piotrowski, 1991.
40. Przeciwdziałanie agresji, R. Kalina, 1991.
41. Osobowość wychowawcy, Z. Kosyrz, 1992.
42. Narkomania a przestępczość, B. Hołyst,1993.
43. Wychowanie interpersonalne, Z. Kosyrz, 1993.
44. Narkomania na świecie, B. Hołyst, 1994.
45. Przemoc w życiu codziennym. praca zbiorowa pod red. B. Hołysta, 1996.
46. Przestępczość zorganizowana w Niemczech i w Polsce. Zwalczanie i zapobieganie, B. Hołyst, E. Kube, 1996.
47. Samobójstwo - pod red. B. Hołysta i M. Staniaszka (Materiały z I Konferencji Suicydologicznej), 1995
48. Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka H. Cudak, 1999.
49. Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne, Pr. Zbiorowa pod red. M. Binczyckiej-Anholcer, 2003.
50. Człowiek w sytuacji trudnej – praca zbiorowa pod red. Prof. B. Hołysta
51. Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne - pr. zbiorowa pod red. Dr Marzeny Bińczyckiej-Anholcer
52. Samobójstwo - pr.zbiorowa pod red. Prof. B. Hołysta. M. Bińczyckiej-Anholcer, dr M. Stanaszka
53. Diagnostyka kolorami Maxa Luschera - tłumaczenie Prof. Leśniak, mgr K. Dąb
54. Samotność - Prof. John G. McGraw
55. Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży - L. Sadowska, L. Mościcka
56. Zainteresowania i system wartości u nieletnich zagrożonych samobójstwem - K. Kopczyński
57. Podręcznik Pismo chińskie - test uczenia się wzrokowo-słuchowego - Prof. J. Kostrzewski
58. Elementy filozofii rozwoju - Prof. K. Dąbrowski
59. Umysł, który sam siebie odnalazł - C. Bers
60. System wartości i zdrowie psychiczne - praca  zbiorowa pod red. Prof. B. Hołysta.
61. Perceptanaliza w perspektywie pozytywnej dezintegracji - Prof. F.Leśniak
62. Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego – praca zbiorowa pod red. M. Binczyckiej-Anholcer – Warszawa 2005
63. Rodzinne domy terapeutyczne resocjalizacją w środowisku otwartym – Prof. A. Bałandynowicz, Warszawa 2006