Oto osoby szczególnie zasłużone dla Towarzystwa:

Prof. dr hab. Kazimierz Dąbrowski - założyciel - współtwórca Towarzystwa, naczelny redaktor kwartalnika "Zdrowie Psychiczne".

Prof. dr hab. Maria Grzywak-Kaczyńska - naczelny redaktor kwartalnika "Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne.

Prof. dr hab. Czesław Czapów - współtwórca Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji z prof. Stanisławem Jedlewskim, stworzyli filię UW.

Prof. dr hab. Julian Aleksandrowicz - twórca ekologii polskiej, organizował wystawy zdrowej żywności w Tarnowie, wiceprezes PTHP.

Prof. dr hab. Brunon Hołyst - Prezes Towarzystwa w latach 1985 - 2004, naczelny redaktor "Zdrowia Psychicznego", współpracownik Kazimierza Dąbrowskiego.